คุณพลิศร์ ภิรมย์ภักดี ถ่ายรูปหมู่ในงานครอบครัวสิงห์ ปันน้ำใจ (CSR) ของสิงห์ จ.ร้อยเอ็ด