เตรียมแถลงข่าวงาน "3.9G Thailand Human D.N.A." มาเป็นพิธีกร แต่..ว่าจะถามแบบนักข่าว!