ร่างงบฯปี'54 : 3 กระทรวงที่ขอ+ได้งบเพิ่มสูงสุดในชั้นกรรมาธิการ : มหาดไทย,ศึกษาธิการ,คมนาคม