"บัตรลดหนี้ วินัยดี มีวงเงิน" หลัง บัตรมีลายเซ็นต์ นายกฯ,รมต.กรณ์,รมต.ชวรัตน์