วันนี้ที่ร้าน #TrueCoffee ที่มหาลัยอัสสัมชัญ เอา Billboard ของ #iPhone4 มาตั้งหน้าร้านแล้ว!!