Moderat valaffisch. Något omgjord, men mer sanningsenlig #val2010