Pamangkin ko po siya. Hindi siya si cha-cha. Ayaw paawat sa cartoon.