The world stopped when @kellanluttz Twittou: ANACONDA.