Merodebossen: een van de mooiste natuurgebieden in W Eur. Waarom gooien mensen hun afval dan op de grond? #varkens #wordikechtkwaadvan