Yep - I have White Sox white socks! Got to represent!