Laang kø for å levere inn talekort til arbeidsprogramdebatten på #SVLM