@zokai thanks for playing #tweetingtuesday. Enjoy the ballgame!