اسپانسر جلسه ملاقات بلاگرهاي لندن يكي از توليداتش رو معرفي ميكنه