Cái giá sách của mình đây :"> giờ là hè nên sách bớt đi rồi :) dù sao thì chỗ này chưa phải là tất cả :">