Jadan je zakon koji donose i tumače oni koji ne znaju čemu treba da služi (Zakon o elektronskoj komunikaciji).