Mensen staan buiten te kleumen in de motterige regen omdat de gebouwen ontruimd moesten worden.