Aww, i love them both. @ddlovato & @maddielovesyou1