ตอนมองเหมือนมันจะหยาบกระด้างแต่พอนั่นมันนุ่มกว่าที่เห็น คงเหมือคนสินะ