På barnakuten. Gusten är slö och kräker upp allt utom vatten.