הדגם החדש הגיע. הטייסים בודקים את הכלי. הרבה אורות יש עליו