@nsane11 baru sadar bang punya foto sama kamu haha :) thx ya,next time ngemsi di jogja aja buat Libama hihihi