เมื่อ@kafaak นำ iPad มา @phrommin ตื่นเต้นใหญ่(หลังเขา)