ปะการังต้นนี้ปลูกโดย สมเด็ดพระเทพ #SiamArsa #KohTalu