Patis, check! Calamansi, check! Sili, check! Kain na tayo! @filipinofood