"ตลาดนัดน้ำใจ คนไทยไม่ทิ้งกัน" ต้องการโลโก้ due: ๒๘ พ.ค. เวลา ๒๓.๕๙ น. จะเปิดโหวตทันทีส่งผลงานที่เมล์นี้เลยนะครับ peethakorn@hotmail.com