Yeh kayla bechara akayla hai ,  bananna par itna  bhi nahi banana.