Walking around San Antonio checking out the Alamo.