The Martha Stewart prep kitchen adjacent to the studio kitchen