Wherein @sarabonisteel & I make our debut as #CNN paparazzi @beardfoundation #jbfa