มาตั้งเพจ "ไม่มั่นใจ คนไทยเกิน 60 ล้านคนไม่รู้ทักษิณอยู่ไหน" กันไหมครับ 55 http://share1t.com/5fqhh0