министерот Иво Ивановски се занимава со клик патриотизам