Dajia hao wo zai hanguo de 'lotte world' wan! Hen kuai le!