Sopečný popel již tvoří v ulicích takové vrstvy, že je obyvatelstvem shrabáván na hromady pravidelně odvážené na skládku nebezpečného odpadu.