Midnight Commander v Symbianu pres ssh, narozdil od putty v WM se s tim da pracovat.