Twitter breder ut sig överallt. Plötsligt dök en väldigt bekant fågel upp i Gustens bok.