OK Kathleen Griffin aka @kathygriffin  was beyond the beyond tonight!